MODERNO

Mēbeļu grupas  SBA ražotnēs ir ieviesta kvalitātes vadības ISO 9001 sistēma un ekoloģiskā menedžmenta sistēma 14001, sertificēta  FSC-STD-40-004 V2.0 sistēmā. Kompānijas izstrādājumi sertificēti, atbilstoši drošības, ilgmūžības, ērtību un higiēnas prasību normām.  Ražošanā tiek izmantoti tie izejmateriāli un sastāvdaļas, kam ir kvalitātes sertifikāts.  Pateicoties ražošanas modernizācijas procesa īstenošanai,  ražotnēs izmanto tikai jaunāko, progresīvāko un ekoloģiskāko tehnoloģiju,  kas atbilst „ tīrās ražošanas „ standartam.